PROJEKT „Proizvodno poduzetnički inkubator Grubišno Polje“

KK.03.1.2.01.0030

 

 

Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Operativni program: Konkurentnost i kohezija

 

Javni poziv: „Razvoj poslovne infrastrukture“ - KK.03.1.2.01

 

Nositelj projekta: Grad Grubišno Polje

 

Partner: Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko bilogorske županije d.o.o.

 

Suradnici: Agronomski fakultet sveučilišta u Zagrebu

                   Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“

 

Ukupna vrijednost projekta: 11.547.463,65 kn

 

Bespovratna sredstva: 11.468.236,82 kn (99,33 %)

 

Predviđeno trajanje projekta: 2 godine (01.02.2018. - 31.01.2020.)

 

Projekt „Proizvodno poduzetnički inkubator Grubišno Polje“ započeo je s

provedbom 01. veljače 2018. i trajati će 24 mjeseca, odnosno do 31.

siječnja 2020. Glavni nositelj ovog projekta je Grad Grubišno Polje, a

partner mu je Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko bilogorske županije d.o.o.

 

Svrha projekta je doprinijeti razvoju pozitivnog poduzetničkog okruženja i poduzetništva kroz razvoj poduzetničke infrastrukture i usluga namijenjenih poduzetnicima početnicima, ali i postojećim poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima. Inkubator svojim uslugama omogućuje razvoj start-up poduzetništva koje povezuje širok spektar gospodarskih djelatnosti: proizvodnih, prerađivačkih, obrtničkih i poljoprivrednih. Temeljem dugoročnog cilja odnosno vizije projekta definirana su tri ključna cilja:

• Cilj 1. Poboljšati dostupnost i kvalitetu osnovne poduzetničko poslovne infrastrukture.

• Cilj 2. Kreirati potreban broj kvalitetnih proizvoda i usluga koji će doprinijeti tržišnom pozicioniranju poduzetnika početnika (uspješnoj inkubaciji) i jačanju konkurentnosti postojećih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika.

• Cilj 3. Povećati broj novoosnovanih MSP-ova, povećati ukupan broj MSP-ova, povećati broj zaposlenih.

 

Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta su provođenje postupka

javne nabave, izvođenje građevinskih radova, obavljanje nadzora i

koordinacija radova, opremanje objekta namještajem za zajedničke prostorije

i informatičkom infrastrukturom, opremanje laboratorija za analizu tla i kakvoće poljoprivrednih proizvoda, promidžba Proizvodno poduzetničkog inkubatora Grubišno Polje.

 

Projekt „Proizvodno poduzetnički inkubator Grubišno Polje" koncipiran je kao jedinstvena cjelina, smještena unutar postojeće poduzetničke zone (Zone MSP) na 1.082 m2 neto korisne površine objekta gdje će biti smješteno je 13 funkcionalnih prostora (8 poslovnih prostora proizvodnih djelatnosti za poduzetnike početnike, konferencijska dvorana, uredi za PPI i laboratorij s pratećim sadržajima) koji će omogućiti pružanje sljedećih usluga:

1. Usluga najma poslovnih prostora za start-upove proizvodno-prerađivačkih djelatnosti;

2. Usluga najma konferencijske dvorane;

3. Usluge laboratorijske analize tla i kakvoće poljoprivrednih proizvoda;

4. Usluge poslovnog savjetovanja usmjerene na one koji namjeravaju postati poduzetnici;

5. Usluga izrade poslovnih planova i investicijskih studija;

6. Usluga izrade projektnih prijava za nacionalne i EU natječaje;

7. Usluga savjetovanja modela nastupa na tržištu (marketinga, izrade marketinških strategija i dr.);

8. Usluga organizacije seminara, radionica i edukacija iz različitih tematskih područja (poduzetništvo, obrtništvo, poslovno planiranje i upravljanje, marketing, klasteri, zadruge, razvoj „kulture poduzetništva“ i dr.).

 

 

Očekivani rezultati predviđaju da će u tri godine nakon završetka projekta popunjenost infrastrukture Proizvodno poduzetničkog inkubatora Grubišno Polje biti 78,10%. Izgradnjom Inkubatora i navedenim uslugama koje su usmjerene prvenstveno na poduzetnike početnike omogućit će povećanje broja MSP-ova u makroekonomski najpoželjnijim, proizvodno-prerađivačkim djelatnostima. Konzervativno se procjenjuje da će tijekom referentnog razdoblja biti otvoreno 8 novih MSP-ova. Dio usluga Inkubatora moći će  koristiti i postojeći poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici koje će izravno doprinijeti smanjenju broja gašenja MSP-ova, obrta i poljoprivrednih gospodarstava. Tako će učinak predmetnog projekta na broj zaposlenih biti pozitivan i dugoročno održiv.